Waarborgen

Assurantiekantoor van den Broek BV is aangesloten bij een aantal instituten en verenigingen die elk op hun eigen manier garant staan voor bepaalde eigenschappen van ons bedrijf en/of onze medewerkers. Voor u betekent dat meer zekerheid. De belangrijkste waarborgen vindt u op deze pagina.

 

Lid van Adiz

Assurantiekantoor van den Broek BV is lid van Adfiz, adviseurs in financiŽle zekerheid. Deze organisatie van professionele financiŽle adviseurs kent strenge toetredingseisen voor haar leden zoals :

Adfiz is de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiŽle adviseurs in Nederland. Adfiz heeft ongeveer 1250 leden die samen ruim 1600 vestigingen hebben in Nederland. Adfiz richt zich op adviseurs en intermediairs die in hoofdzaak actief zijn binnen het vakgebied van verzekeringen, pensioenen en/of financiŽle planning. Adviseurs die lid zijn van Adfiz zijn professioneel en deskundig en zoeken naar constante verbetering. Zij hechten aan maatschappelijke waardering voor hun werk.

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich aan gedragscodes op het gebied van onder meer onafhankelijkheid van advies en integriteit.

 

 

KiFiD

Het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD) is bedoeld om u, als consument, ťťn loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiŽle dienstverleners en voor informatie over financiŽle zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. U kunt altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar binnen KiFiD werkzame ombudsman en geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden : in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiŽle dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. KiFiD wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde brancheorganisaties (zie initiatiefnemers). Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de ombudsman en de geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming. Via KiFiD kunt u toegang verkrijgen tot de ombudsman zorgverzekeringen en de ombudsman pensioen.

 

 

 

SEH

Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan de deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de adviseur. Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben op het leven van de klant.

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma's behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Verder dient de hypotheekadviseur jaarlijks een programma voor permanente educatie te doorlopen.

 

Disclaimer: