Verzekeringen

Verzekeringen maken, net als hypotheken, spaar- en beleggingsplannen en pensioenvoorzieningen, deel uit van het financiŽle huishouden van een gezin of bedrijf. Al deze voorzieningen zijn de afgelopen jaren steeds uitgebreider en daarmee complexer geworden. Bovendien is hun onderlinge samenhang steeds groter geworden.

Wanneer uit een financieel plan of een risico-analyse blijkt dat verzekeringsoplossingen noodzakelijk zijn dan is een goede onafhankelijke adviseur onontbeerlijk. Wij als onafhankelijke adviseur zoeken voor u de beste verzekeringsoplossing tegen de meest gunstige voorwaarden. Uiteraard speelt premie hierbij ook een rol, echter deze mag niet het belangrijkste zijn. De verzekeringsoplossing en voorwaarden zijn de belangrijkste uitgangspunten. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen dienen en onder te brengen werken wij direct samen met diverse verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast zijn wij al sinds jaren aangesloten bij de Stichting Dienstverlening Assurantiekantoren (DAK). Hierdoor kunnen wij indirect bemiddelen voor vrijwel elke verzekeraar die in Nederland via tussenpersonen producten aanbied.

Onze dienstverlening houdt uiteraard niet op bij het sluiten van de verzekering. Tijdens de looptijd kunnen zich immers wijzigingen voor doen. Dit kunnen wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie. Als wij hiervan in kennis gesteld zijn maar ook wanneer wij denken dat veranderingen voor u van belang zijn zullen wij u adviseren over te nemen maatregelen. U kunt tijdens de looptijd van de verzekering met al uw vragen bij ons terecht. Bij schade zijn wij u aanspreekpunt. Het bepalen waar u volgens de polisvoorwaarden recht op heeft is niet altijd eenvoudig. Wij zijn uw belangbehartiger en begeleiden uw schade, zodat door u geleden schade, die onder de dekking van de polisvoorwaarden valt en verzekerd is, wordt hersteld of uitbetaald.