Productwijzers

Onderstaand treft u een aantal productwijzers van het verbond van verzekeraars aan. In de productwijzers treft u belangrijke algemene informatie aan over de verschillende verzekeringen. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van de desbetreffende verzekering. Denk hierbij aan :

Waarvoor bent u verzekerd?
Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?
Wat is de opzegtermijn?

Als u van plan bent om een verzekering af te sluiten, dan is een productwijzer een handig hulpmiddel. Daarmee kunt u snel en makkelijk beoordelen of de verzekering biedt wat u ervan verwacht en of u deze daadwerkelijk nodig hebt. Ook geeft een productwijzer informatie over de posten waaraan een verzekeraar geld besteedt.

De productwijzers op deze site bevatten alleen algemene informatie over verzekeringen. Bij elke verzekeraar zijn vaak de van toepassing zijnde voorwaarden anders. Het is dus zinvol , hetgeen wij ook adviseren, om de producten van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Verzekeraars plaatsen hun productwijzers op hun site. Daarnaast bieden zij vaak extra aanvullende informatie aan.

Mochten er met betrekking tot de productwijzers nog vragen zijn en/of nadere toelichting gewenst, neem dan gerust even contact met ons op.

Productwijzers levensverzekeringen

Direct ingaande lijfrente
Kapitaalverzekering
Natura-uitvaartverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Spaarhypotheekverzekering
Uitvaartverzekering

Productwijzers schadeverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)
Caravanverzekering
Inboedelverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)
Opstalverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstand in het verkeer
Reis- en annuleringsverzekering
Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzers inkomensverzekeringen

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Betalingsbeschermingsverzekering (BBV)
Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)
Verzekering voor WGA-eigenrisicodragers
Collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) (voor werknemers via werkgever)
Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) (voor werknemers via werkgever)
Collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling (voor werknemers via werkgever)
Collectieve WIA-excedentenverzekering voor werknemers (via werkgever)
Collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers (via werkgever)

 

Disclaimer: